MODELL 225-Toalettskillevegg med dører

Oppsettet viser: Skumma PVC 10mm: Skillevegg 1200x2000mm. 2 stk dører 800x1900mm.
Rør Ø 30mm som støttestang. Pris som foto kr 22.580. Andre mål og glasstyper bruk tabell
450+215+150+109 i prislisten.

For bestilling eller spørsmål:


Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!